Return to Servicii prestate

Medicina Generala – Medicina de familie

A.Servicii profilactice

1.Urmarirea dezvoltarii fizice si psihomotorii a copilului prin examene de bilant

2.Supravegherea etapizata pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 0-1 an

3.Supravegherea gravidei, conform normelor metodologice emise de Ministerul Sanatații

4.Control medical anual al copiilor de la 2 la 18 ani- examen de bilant

5.Control medical al asiguratilor in varsta de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore in morbiditate si mortalitate

6.Servicii de planificare familiala

7.Imunizari conform programului national de imunizari

8.Educatie medico-sanitara si consiliere pentru prevenirea si combaterea factorilor de risc cardiovascular, oncologic precum si consilierea antidrog

9.Controale periodice pentru afectiunile care necesita dispensarizare conform normelor stabilite de Ministerul Sanatatii

10.Bolnav TBC nou, descoperit activ de medicul de familie, trimis si confirmat de specialist.

B.Servicii medicale curative:

1.Consultatie (anamneza, examen obiectiv, diagnostic) in caz de boala sau accident

2.Manevre de mica chirurgie si tratament injectabil, dupa caz

3.Prescriere de tratament medical si igienico-dietetic

4.Recomandare de investigatii paraclinice pentru stabilirea diagnosticului, prin bilet de trimitere

5.Eliberare de bilet de trimitere

6.Luarea in evidenta a bolnavului de TBC confirmat de medicul de specialitate, urmarirea si aplicarea tratamentului strict supravegheat, pana la scoaterea din evidenta

7.Asistenta medicala la domiciliu

C.Servicii medicale pentru situatiile de urgenta:

a)constatarea situatiilor de urgenta (anamneza,examen clinic)

b)asistenta medicala in urgente medico-chirurgicale, in limita competentei medicului de familie si a posibilitatilor tehnice medicale

c)trimitere, pentru cazurile care depasesc competenta medicului de familie, catre medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate sau pentru internare la spital, dupa caz;

D.Activitati de suport:

Eliberare de acte medicale: certificate de concediu medical, certificate de deces, cu exceptia situatiilor de suspiciune care necesita expertiza medico-legala, certificate medicale pentru ingrjirea copilului bolnav, conform prevederilor legale; adeverinte medicale pentru copii necesare inscrierii in colectivitati, scutiri medicale pentru copii in caz de imbolnaviri; adeverinte medicale solicitate de personalul sanitar pentru exercitarea profesiei precum si de celalalt personal angajat in sistemul sanitar si al asigurarilor sociale de sanatate.

E.Activitati cuprinse in baremul de activitati practice conform curriculei de pregatire in specialitatea “medicina de familie” si in concordanta cu competentele obtinute pentru activitatea ce face obiectul contractului de furnizare de servicii medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.